E-SHOP FIRMY ROJEK

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
IČO: 25266411
DIČ: CZ25266411

AKČNÍ NABÍDKA

naše cena 7 058 Kč
skladem
naše cena 53 781 Kč
skladem
naše cena 99 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 20 335 Kč
skladem
naše cena 17 979 Kč
skladem
naše cena 7 843 Kč
dní 5 - 60

» VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY  

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
IČO: 25266411
DIČ: CZ25266411
Registrováno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1598.
  
Telefon: +420 494 339 126
Fax: +420 494 322 701
obchod@rojekstroje.cz

(dále jen „dodavatel“) 

a

fyzickou či právnickou osobou – koncovým zákazníkem dodavatele (dále jen „zákazník“) při nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě na http:// www.rojekstroje.cz (dále také jen „eShop“).

2. Nabízené zboží a služby

  • dřevoobráběcí stroje
  • nástroje na obrábění dřeva
  • doprava zboží k zákazníkovi

3. Ceny

Ceny zboží a služeb jsou v ceníku uváděny jak bez daně, tak včetně daně z přidané hodnoty a nejsou již navýšeny o žádné další poplatky. Rozhodné datum pro určení ceny je datum odeslání objednávky nebo poptávky na dopravu zákazníkem, nikoli datum přidání zboží či služby do košíku. Závazná cena zboží či služby bude uvedena v návrhu dodavatele na závazné potvrzení objednávky (návrh na uzavření kupní smlouvy).

4. Způsob a ceny dopravy zboží

Zákazník má možnost zvolit si některý z následujících způsobů dodání zboží:

Osobní odběr

Zboží je možno odebrat osobně na adrese U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí.

Standardní provozní doba pro osobní odběr je v pracovních dnech 6:30 až 14:00. Na požádání zákazníka lze po domluvě s dodavatelem některé druhy zboží vydat i později, cca do 14:30. 

Balík České pošty

Pokud celková hmotnost objednávky nepřesáhne 30kg, je zákazníkovi nabídnuto dodání prostřednictvím České pošty.

Alternativní doprava

Pokud celková hmotnost objednávky přesáhne 30kg, může zákazník zvolit alternativní způsob dopravy vě většině případů je realizován společností GEIS. V případě, že celková hmotnost objednávky přesáhne ...Kg, tak do poznámky v objednávce zadejte poptávku na dopravu. V takovém případě je kontaktován obchodníky dodavatele a společně vyberou nejvýhodnější způsob dopravy.

5. Způsob platby

Zákazník může zboží či služby uhradit dodavateli některým z níže uvedených způsobů:

Platba v hotovosti

Při osobním odběru lze zboží zaplatit v hotovosti přímo na odběrném místě.

Platba předem

Pro všechny způsoby dopravy lze zvolit platbu předem na zálohovou fakturu. Pokud jste zvolili platbu předem na účet, můžete platbu celkem s DPH provézt na číslo účtu: 112490905/0300 vedeného u ČSOB a.s., jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Dále vyčkejte na potvrzení dostupnosti zboží a zaslání faktury e-mailem.

Platba dobírkou

Pokud se zákazník nerozhodne pro osobní odběr, lze zvolit úhradu dobírkou. V případě dodávky prostřednictvím balíku České pošty  nebo alternativného dopravce není již tento způsob úhrady navíc nijak zpoplatněn.

V ostatních případech bude cena za dobírku součástí cenové nabídky na dopravu.

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

7. Reklamace

Záruční a reklamační podmínky u zboží zakoupeného na eShopu se řídí:

a) občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že se na straně zákazníka nachází „spotřebitel", tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz § 52 odst. 3 občanského zákoníku).V takovém případě se na většinu výrobků vztahuje 24 měsíční záruční lhůta. Případné odlišnosti jsou orientačně uvedeny u popisu daného výrobku na internetových stránkách eShopu, závazně pak v dokumentaci (př. záruční list) k příslušnému zboží.

b) obchodním zákoníkem (zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že se na straně zákazníka nachází „podnikatel“, tj. fyzická nebo právnická podnikající osoba(viz § 2 obchodního zákoníku). Pokud zákazník při registraci uvede IČO, je automaticky považován za „podnikatele“.

V takovém případě se na většinu výrobků vztahuje 12 měsíční záruční lhůta. Případné odlišnosti jsou uvedeny orientačně u popisu daného výrobku na stránkách eShopu, závazně pak v dokumentaci (př. záruční list) k příslušnému zboží.

Pozor, pokud zákazník neuvede IČO, přes to, že se jedná o „podnikatele“ nikoli o „spotřebitele“, uvádí tak dodavatele záměrně v omyl.

8. Vrácení zboží

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu se řídí:

a) podle občanského zákoníku, pokud je zákazník spotřebitelem, v souladu s § 53 občanského zákoníku má „spotřebitel" právo vrátit obdržené zboží bez udání důvodů, a to do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že se zákazník „spotřebitel“ rozhodne zboží vrátit ve výše uvedené lhůtě, je zákazník povinen:

  • písemně (elektronickou, nebo klasickou poštou) zpravit dodavatele o odstoupení od nákupu zboží,
  • vrátit na vlastní náklady úplné a nepoškozené zboží s kompletní dokumentací zpět na adresu:

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí.

Uplatní-li zákazník právo na vrácení zboží, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s doručením a vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů po odstoupení od nákupu zboží.

b) podle obchodního zákoníku, pokud je zákazník podnikatelem

V takovém případě je požadavek zákazníka „podnikatele“ na vrácení zboží řešen individuálně po dohodě s dodavatelem.

9. Ochrana osobních údajů

Potvrzením objednávky případně potvrzením souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek zákazník dobrovolně uděluje dodavateli souhlas se zpracováním a shromažďováním všech poskytnutých osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Získaná osobní data od zákazníků jsou dodavatelem shromažďována a uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Dodavatel údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele, za účelem splnění kupní smlouvy a pro marketingové účely dodavatele.

10. Postup nákupu na e-Shopu

Registrace

Registrace do e-Shopu není nutná.  

Přihlášení

Přihlášení do e-Shopu není nutné. 

Nákupní košík

Zákazník přidává do nákupního košíku zboží zadáním počtu kusů a potvrzením výběru prostřednictvím symbolu košíku, který se nachází u zobrazeného výrobku, který lze prostřednictvím eShopu nakoupit. Obsah košíku lze zobrazit "kliknutím" na ikonu košíku v pravém horním rohu stránky pod horním menu  poté se zobrazí stav košíku. Zde může zákazník měnit množství jednotlivého objednaného zboží, dodací a platební podmínky. Všechny provedené změny se automaticky ukládají. Košík je vázán na konkrétního zákazníka coby uživatele, tudíž je možné se k němu vrátit kdykoli znovu i po opuštění stránek. V každém okamžiku systém umožňuje zákazníkovi odeslat „Objednávku“. dopravné je možné řešit individuálně dohodou s dodavatelem.

Odeslání objednávky

Objednávka bude po jejím odeslání zákazníkem přijata automatickým systémem ke zpracování a zákazníkovi bude zasláno "potvrzení o automatickém přijetí objednávky". Poté bude objednávka předána příslušnému obchodníkovi dodavatele ke kontrole, který zároveň prověří, zda je zboží skladem, a dohodne se zákazníkem možné termíny dodání. Potom bude zákazník e-mailem vyzván k závaznému potvrzení objednávky.

Odeslání poptávky na dopravu

Po odeslání poptávky na dopravu bude zákazník kontaktován obchodníky dodavatele, kteří mu nabídnou pro něj nejvhodnější způsob dopravy a termín dodání. Následně bude zákazník vyzván k závaznému potvrzení objednávky.

Závazné potvrzení objednávky

V obou předcházejících případech bude na email uvedený zákazníkem odesláno konečné znění jím učiněné objednávky potvrzené dodavatelem, včetně konečné ceny zboží a předpokládaného termínu dodání, které je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve momentem následného závazného potvrzení objednávky zákazníkem.

Platba předem na zálohovou fakturu

V případě, že se zákazník rozhodne pro platbu předem, obdrží nejprve elektronickou poštou zálohovou fakturu a po jejím zaplacení daňový doklad k zálohové faktuře.

Odběr zboží

V okamžiku, kdy bude zboží závazně objednané zákazníkem k dispozici a bude uhrazena případná zálohová faktura, bude zákazník elektronickou poštou vyzván k odběru zboží, popřípadě bude stejnou cestou informován o odeslání zásilky dodavatelem.

Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

Nebezpečí škody na zboží nebo náhodné zkázy přechází z dodavatele na zákazníka okamžikem dodání zboží zákazníkovi. Vlastnické právo přechází na zákazníka až po převzetí zboží a po úplném zaplacení kupní ceny zákazníkem dodavateli. Proto doporučujeme zboží nebo zásilku před převzetím důkladně zkontrolovat.

11. Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje uváděné na internetových stránkách dodavatele www.rojekstroje.cz jsou nezávazné a podléhají schválení ze strany dodavatele.

Potvrzením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. V případě, že kupní smlouva upravuje některé otázky odlišně, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnes jejich zveřejnění na internetové stránce dodavatele, tedy od 10.června 2013. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

V Kostelci nad Orlicí 1. ledna 2021

________

Uvedená fota jsou pouze ilustrativní. Právo na změnu cen a chyb je vyhrazeno!

ZTA3Y